Maden Kurtarma
Her hangi bir işletmenin bir acil durum sırasındaki kayıpları, işletmenin acil duruma müdahale ve ortadan kaldırma becerisine bağlıdır. Etkili bir acil durumlara hazırlık ve müdahale planı ile kayıplar çok ciddi manada azaltılabilir ve iyileştirme süreci en aza indirilebilir. Acil durumlara uygun bir şekilde müdahale edilmesi aynı zamanda çalışanların ve çevre halkının işletmeye olan güvenini arttırır. Bir maden işletmesinde iyi bir İş Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması kazaların en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir ve maden işletmelerinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Bununla birlikte kontak sonrası kontroller olarak da bilinen Acil Eylem Planlarının oluşturulması, uygun ekipman seçimi ve eğitimli bir Maden Kurtarma Ekibinin bulunması kazalar sonucunda meydana gelen kayıpları en aza indirecektir.

Maden Kurtarma Ekiplerinin Kurulması ile İlgili Mevzuat
İş Güvenliği ve Sağlıkla ilgili mevzuat son yıllarda hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yürürlüğe konulan yeni yönetmelikler çalışma alanlarında iş güvenliği ve sağlık konularında çalışanları korumaya yönelik bir çok uygulamayı beraberinde getirmiş ve işverenlere iş güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması hususunda yeni bir takım yaptırımları da beraberinde getirmiştir. Bu yeni yönetmeliklerde de bahsedilmekle birlikte Maden Kurtarma Ekiplerinin kurulmasına ilişkin ana mevzuat Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin tüzüktür. Söz konusu tüzük özellikle yeraltı kömür madenciliğini düzenleyen bir çok madde içermektedir. Bu tüzüğün Beşinci Bölüm İkinci Kısım Kurtarma ve İş Güvenliği başlığı altında madde 322'de Kurtarma İstasyonları ile ilgili zorunluluk belirtilmektedir. Bu maddeye göre; DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Madenciliğe Karşı Girişilen Linç Kampanyasına HAYIR diyelim!!!
Son zamanlarda yeniden alevlenen madencilik karşıtı söylemler ile kamuoyu malesef madencilik konusunda yanlış bilgilendirilmekte BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ olan bazı sözde aydınlarımız, sanatçılarımız! ve uzmanlarımız (gerçek aydınlarımız, sanatçılarımız ve uzmanlarımız tenzih edilir) madenciliğe karşı bir linç kampanyası yürütmektedir. Tüm madencilik camiasında çalışanları veya bu sektörden dolaylı veya dolaysız ekmeğini kazananları bu haksız ve taraflı LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI DURMAYA ÇAĞIRIYORUM.

Madenciliğe karşı çıkmak modern yaşantıya karşı çıkmak ve TAŞ DEVRİNE geri dönmektir.
Madenciliğe karşı çıkanların günümüz modern yaşantısında kullandıkları her şeyi derhal kullanmayı bırakmaları gerekmektedir. Çünkü madencilik yapılmadığı takdirde; DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Maden Kurtarma
Türkiye'nin Maden Kurtarma Sayfasına Hoş Geldiniz

bilim, çevre, maden, yangın, kurtarma, çiçek, bilgisayar, fal, aşk, kontör, telefon, banka, gazete, emlak, fal, ışık, exproof, explosion, blasting, mine truck, communication, ventilation, rock, bits, delme, arıtma, ölçüm, breathing, tatil, fire, fire door, ventilation, havalandırma, kaya mekaniği, arıtma, oyun, rock, rock mechanics, patlatma, computer, flower, trees, gold, altın, hotel, otel, türkiye, antalya, izmir, ankara, mining, exploration, arama, define, science, space, futbol, fikstür, puan durumu, spor, sports, soccer, iddia, arkadaşlık, kredi, tutsat, mortgage, ev kredisi, araba kredisi, otomobil, taşıt kredisi, arama ve kurtarma, finans, banka, solunum cihazı, bant, bant ekleri, göçük, grizu, metan, gazlar, gaz, patlayıcı gaz, explosive, gaz ölçüm cihazı, açık ocak, şev açısı, bench, undergrouns, open pit, agrega, baca, bakır, nikel, demir, metal, kömür, petrol, liç, heap leach, hdpe, baret, gözlük, google, hard hat, boot, emniyet ayakkabısı, basamak, basınçlı gaz, bor, dinamit, cam, cevher zenginleştirme, cut off grade, data mine, vulcan, dekapaj, sondaj, pompa, deprem, sismik, çelik, yangın kapısı, ekskavatör, kamyon, elek, screen, mine truck, mine shovel, ateşleme, kapsül, fay, fizibilite, ferrokrom, danışmanlık, formasfon, fizibilite, galeri, gaz ölçümü, gaz pompası, göçme, göçük, hava, havalandırma, ventilation door, refuge station, refuge chamber, sığınma istasyonu, kurtarma istasyonu, infilak, iş sağlığı ve güvenliği, izabe, jeolojik kesit, kadmiyum, karbon dioksit, kasko, sigorta, araç kaskosu, saç, bakım, güzellik, bayan arkadaş, domains yahoo, domain name yahoo, domain registration, life insurance, personal injury lawyers, lasik doctors, cancer treatment, weight loss, cosmetic surgery, plastic surgery, spy sweeper, games, risk management software, auto insurance quote, laptop data recovery, vaio notebook, Structured settlements, Mesothelioma, Acne, Life Insurance, Death Insurance, Bextra, Asbestos